Begeleiding & therapie

Paardentherapie kan heel breed ingezet worden

De therapiedieren worden ingezet voor verschillende doeleinden. Doelen kunnen zijn: het verbeteren van sociale, emotionele of cognitieve vaardigheden, traumaverwerking  of psychotherapeutische begeleiding. Dieren kunnen zeer nuttig zijn voor de educatie en motiverend werken. Het contact tussen een hulpverlener en de hulpzoekende is toegankelijker wanneer er een dier aanwezig is. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dieren inzetten bij therapie effectief is.

Een voorwaarde die bij deze therapie wordt gesteld, is dat er affiniteit moet zijn met dieren

Omdat er meerdere dieren beschikbaar zijn, kan er zowel met honden als met paarden gewerkt worden. Er wordt voor elke cliënt een programma op maat aangeboden. Spelenderwijs zullen we in de buitenlucht met  de dieren aan de slag gaan. Voor sommige kinderen zullen we activiteiten laagdrempelig houden en is bijvoorbeeld het borstelen van het paard of een rondje stappen al voldoende. Andere kinderen kunnen een rustgevende bosrit maken of een uitdagend spel in de bak doen.

Er is voornamelijk veel ervaring met kinderen met ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornis). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals de basisprincipes van: ‘the horseboy method’ of het essentie coachingsmodel. Daarnaast worden de basisprincipes van de algemene psychologie en jeugdhulpverlening gebruikt. Door de kennis die is opgedaan, kan er op een unieke wijze paardentherapie worden aangeboden in de omgeving Breda, Etten-Leur en Roosendaal.

Mijn collega’s en ik blijven ons met regelmaat bijscholen en zijn altijd geïnteresseerd om ons te verdiepen in stoornissen, thema’s en gedragsproblemen. Er wordt gewerkt vanuit de volgende kernbegrippen:

Toegankelijkheid: dat betekent dat we werken vanuit plezier, ontspanning en de mogelijkheden. Niets moet. Wanneer er gewerkt wordt met kinderen gaan we graag ‘kind volgend’ te werk.

Eigenheid: iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. Er wordt een programma op maat aangeboden dat passend is voor de thema’s: kwaliteiten, doelen en wensen. Ook de paarden en andere dieren zullen aansluiting vinden op hun eigen manier en mogen zichzelf zijn.

Ontwikkeling: er worden doelen gesteld. Hierbij zal gekeken worden naar de stappen die gezet kunnen worden. Ook hier zal een programma op maat worden aangeboden en werken we met iedereen op zijn of haar eigen tempo.

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan veiligheid. We zorgen dat de dieren in goede conditie zijn en regelmatig getraind worden. Wanneer er met kinderen gewerkt wordt, zal een kind altijd een cap (helm) dragen in de aanwezigheid van een paard. Ook zullen er dan altijd twee begeleiders aanwezig zijn.

Zie je het wel zitten?

Wanneer je geïnteresseerd bent in het aangaan van een begeleidingstraject voor je kind kun je contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wanneer je hebt besloten dat wij de begeleiding kunnen bieden die bij het kind past, zal het traject er als volgt uitzien:

Intakegesprek

In het intakegesprek zal de situatie van het kind worden besproken. Daarbij zullen we niet alleen kijken naar de geschiedenis en de beperkingen, maar ook naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. We zullen gezamenlijk de doelen bepalen die worden meegenomen in het begeleidingsplan.

Zorgovereenkomst

De begeleider zal een begeleidingsplan opstellen. Met dit plan kan er een zorgovereenkomst worden opgesteld. Hierin staat aan welke doelen we zullen werken.

Begeleiding

Wanneer de zorgovereenkomst akkoord is en er budget is, kan het begeleidingstraject worden gestart. De inhoud van de begeleiding zal op maat zijn voor de cliënt. Er wordt spelenderwijs gewerkt vanuit de kwaliteiten en mogelijkheden van de kinderen. We bieden structuur voor kinderen die structuur nodig hebben en veelzijdigheid voor kinderen die uitgedaagd willen worden. Er zullen altijd voldoende medewerkers aanwezig zijn, zodat er volledige aandacht is voor het kind en de veiligheid wordt gewaarborgd.

Gedurende het traject wordt er een ‘ik voel me goed boek’ bijgehouden. Daarin worden in samenwerking met het kind, alle mooie momenten vastgelegd. Van elke sessie worden foto’s gemaakt en een stuk tekst geschreven die hiervoor worden gebruikt. Het kind heeft zo een dierbaar document van al zijn competenties en succeservaringen. Hij kan hiermee aan anderen laten zien wat hij allemaal kan en ouders kunnen het proces blijven volgen.

Feedback en input van ouders is zeer gewenst. Ouders zijn immers experts! Tevens is er ook een aanbod  voor de ouders. Een coachsessie voor een ouder waarbij de volledige aandacht is voor de ouder! Zorg voor het netwerk van een kind is namelijk uiterst belangrijk. Geïnteresseerd in coaching voor ouders? Vraag naar de mogelijkheden.

Wil je meer weten over begeleiding of wil je een afspraak maken?